CÔNG TY TNHH TM-DV ANH NGHI SƠN - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI QUẠT ZIEHL-ABEGG TẠI VIỆT NAM

R11R-4030A-4M-5137, 0311-4-0192, Quạt thông gió công nghiệp Hidria R11P-4025P-4M-5137 0311-4-0389

Mô tả: Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!


Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I +84 0938 214498
I email I canh.ans@ansvietnam.com
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Hỉdria
Ngày đăng: 31-05-2014

Chi tiết sản phẩm

Thông tin chung
Hãng sản xuất Hidria
Loại Lắp trần
Nguồn điện 220V/50Hz
Độ ồn(dB) 6
Thông tin chi tiết

 

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối của hãng HIDRIA các sản phẩm sau:

R09F-3532P-4T-4203                 0309-4-0422             Erp 2013

 

3~ Y400/D230V 50Hz 135W 0.31/0.54A 1340RPM max.amb.40°C

3~ Y400/D230V 60Hz 175W 0.32/0.55A 1460RPM max.amb.55°C                                 25,4                  A                     static               36,6                  NO                  168                2051                 78                 1327              1,001

 

 

R09R-3532P-4M-4237              0309-4-0446             Erp 2013                                                      1~ 230V 50Hz 140W 0,63A 1330RPM                                                       24,5                  A                     static               36,0                  NO                  150                1918                 71                 1289              1,001

 

 

R09R-3530HS-ECM-2500           0309-4-2000             Erp 2013                                                    1~ 230V 50-60Hz 125W 0,98A 1400RPM                                                    36,9                  A                     static               48,5          INTEGRATED             145                1944                 89                 1412              1,001

 

 

R11R-3530A-4M-3119               0311-4-0051             Erp 2013                                      1~ 230-240V 50Hz 145W 0.65A 1400RPM max.amb.55°C                                        28,4                  A                     static               39,8                  NO                  159                1924                 87                 1364              1,001

 

 

R11R-3530A-4M-3119               0311-4-0062             Erp 2013                                      1~ 230-240V 50Hz 145W 0.65A 1400RPM max.amb.55°C                                        28,4                  A                     static               39,8                  NO                  159                1924                 87                 1364              1,001

 

 

R11E-3530A-4M-3119               0311-4-0075             Erp 2013                                      1~ 230-240V 50Hz 145W 0.65A 1400RPM max.amb.55°C                                        28,4                  A                     static               39,8                  NO                  159                1924                 87                 1364              1,001

 

 

R11R-3530A-4M-3119               0311-4-0116             Erp 2013                                      1~ 230-240V 50Hz 155W 0.65A 1380RPM max.amb.55°C                                        28,4                  A                     static               39,8                  NO                  159                1924                 87                 1364              1,001

 

 

R11R-3530A-4M-3119               0311-4-0124             Erp 2013                                      1~ 230-240V 50Hz 145W 0.65A 1400RPM max.amb.55°C                                        28,4                  A                     static               39,8                  NO                  159                1924                 87                 1364              1,001

 

 

R11R-3530A-4M-3119               0311-4-0125             Erp 2013                                      1~ 230-240V 50Hz 145W 0.65A 1400RPM max.amb.55°C                                        28,4                  A                     static               39,8                  NO                  159                1924                 87                 1364              1,001

 

 

R11R-3530A-4M-3119               0311-4-0130             Erp 2013                                      1~ 230-240V 50Hz 145W 0.65A 1400RPM max.amb.55°C                                        28,4                  A                     static               39,8                  NO                  159                1924                 87                 1364              1,001

 

 

R11R-3530A-4M-3119               0311-4-0156             Erp 2013                                      1~ 230-240V 50Hz 145W 0.65A 1400RPM max.amb.55°C                                        28,4                  A                     static               39,8                  NO                  159                1924                 87                 1364              1,001

 

 

R11R-3530P-4M-3119              0311-4-0157             Erp 2013                                          1~ 230V 50Hz 128W 0.56A 1370RPM max.amb.60°C                                           28,4                  A                     static               39,8                  NO                  159                1924                 87                 1364              1,001

 

 

R11R-3530A-4M-3119               0311-4-0184             Erp 2013                                                   1~ 230-240V 50Hz 165W 0.69A 1400RPM                                                   28,4                  A                     static               39,8                  NO                  159                1924                 87                 1364              1,001

 

 

R11R-3530P-4M-3119              0311-4-0191             Erp 2013                                      1~ 230-240V 50Hz 145W 0.65A 1400RPM max.amb.55°C                                        28,4                  A                     static               39,8                  NO                  159                1924                 87                 1364              1,001

 

 

R11R-3530A-4M-3119               0311-4-0196             Erp 2013                                          1~ 230V 50Hz 128W 0.56A 1370RPM max.amb.60°C                                           28,4                  A                     static               39,8                  NO                  159                1924                 87                 1364              1,001

 

 

R11P-3530P-4M-3119               0311-4-0234             Erp 2013                                          1~ 230V 50Hz 128W 0.56A 1370RPM max.amb.60°C                                           28,4                  A                     static               39,8                  NO                  159                1924                 87                 1364              1,001

 

 

 

R11R-3530A-4M-3119               0311-4-0267             Erp 2013                                      1~ 230-240V 50Hz 145W 0.65A 1400RPM max.amb.55°C                                        28,4                  A                     static               39,8                  NO                  159                1924                 87                 1364              1,001

 

 

R11R-3530P-4M-3119              0311-4-0268             Erp 2013                                          1~ 230V 50Hz 128W 0.56A 1370RPM max.amb.60°C                                           28,4                  A                     static               39,8                  NO                  159                1924                 87                 1364              1,001

 

 

R11E-3530P-4M-3119               0311-4-0273             Erp 2013                                      1~ 230-240V 50Hz 145W 0.65A 1400RPM max.amb.55°C                                        28,4                  A                     static               39,8                  NO                  159                1924                 87                 1364              1,001

 

 

R11P-3530P-4M-3119               0311-4-0274             Erp 2013                                      1~ 230-240V 50Hz 145W 0.65A 1400RPM max.amb.55°C                                        28,4                  A                     static               39,8                  NO                  159                1924                 87                 1364              1,001

 

 

R11R-3530A-4M-3119               0311-4-0294             Erp 2013                                          1~ 230V 50Hz 128W 0.56A 1370RPM max.amb.60°C                                           28,4                  A                     static               39,8                  NO                  159                1924                 87                 1364              1,001

 

 

R11R-3530A-4M-3119               0311-4-0295             Erp 2013                                          1~ 230V 50Hz 128W 0.56A 1370RPM max.amb.60°C                                           28,4                  A                     static               39,8                  NO                  159                1924                 87                 1364              1,001

 

 

R11E-3530A-4M-3119               0311-4-0331             Erp 2013                                          1~ 230V 50Hz 128W 0.56A 1370RPM max.amb.60°C                                           28,4                  A                     static               39,8                  NO                  159                1924                 87                 1364              1,001

 

 

R11R-3530A-4M-3852               0311-4-0297             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 175/210W 0.80/1.15A 1410/1570RPM max.amb.60/50°C                        29,0                  A                     static               40,2                  NO                  170                2012                 93                 1411              1,001

 

 

R11R-3530P-4M-3852              0311-4-0404             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 175/210W 0.80/1.15A 1410/1570RPM max.amb.60/50°C                        29,0                  A                     static               40,2                  NO                  170                2012                 93                 1411              1,001

 

 

R11R-4025A-4M-5137               0311-4-0194             ErP 2015                       1~ 230V 50/60Hz 170/205W 0.82/0.89A 1370/1570RPM max.amb.70/65°C                        33,3                  A                     static               43,8                  NO                  219                2552                109                1404              1,001

 

 

R11R-4025P-4M-5137              0311-4-0195             ErP 2015                       1~ 230V 50/60Hz 170/205W 0.82/0.89A 1370/1570RPM max.amb.70/65°C                        33,3                  A                     static               43,8                  NO                  219                2552                109                1404              1,001

 

 

R11P-4025A-4M-5137               0311-4-0235             ErP 2015                       1~ 230V 50/60Hz 170/205W 0.82/0.89A 1370/1570RPM max.amb.70/65°C                        33,3                  A                     static               43,8                  NO                  219                2552                109                1404              1,001

 

 

R11R-4025P-4M-5137              0311-4-0354             ErP 2015                       1~ 230V 50/60Hz 170/205W 0.82/0.89A 1370/1570RPM max.amb.70/65°C                        33,3                  A                     static               43,8                  NO                  219                2552                109                1404              1,001

 

 

R11P-4025P-4M-5137               0311-4-0389             ErP 2015                       1~ 230V 50/60Hz 170/205W 0.82/0.89A 1370/1570RPM max.amb.70/65°C                        33,3                  A                     static               43,8                  NO                  219                2552                109                1404              1,001

 

 

R11F-4025P-4M-5137                0311-4-0394             ErP 2015                       1~ 230V 50/60Hz 170/205W 0.82/0.89A 1370/1570RPM max.amb.70/65°C                        33,3                  A                     static               43,8                  NO                  219                2552                109                1404              1,001

 

 

R11R-4030A-4M-5137               0311-4-0192             ErP 2015                         1~ 230V 50/60Hz 200/280W 0.9/1.2A 1340/1440RPM max.amb.65/40°C                          32,1                  A                     static               42,5                  NO                  228                3121                 88                 1375              1,001

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!


Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 0938 214498
I email I           canh.ans@ansvietnam.com