CÔNG TY TNHH TM-DV ANH NGHI SƠN - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI QUẠT ZIEHL-ABEGG TẠI VIỆT NAM

Hidria vietnam | Quạt ly tâm Hidria R09R-3532A-4T-4203 0309-4-0071 Erp 2013 3~ Y400/D230V 50Hz 135W

Mô tả: Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Hỉdria
Ngày đăng: 31-05-2014

Chi tiết sản phẩm

Thông tin chung
Hãng sản xuất Hidria
Loại Quạt ly tâm gián tiếp
Xuất xứ Đức
Thông tin chi tiết

 

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối của hãng HIDRIA các sản phẩm sau:

R09R-3530HP-4M2-4231         0309-4-1103             Erp 2013                               1~ 230V 50Hz 125/65W 0,58/0,55A 1330/680RPM max.amb.65°C                                26,8                  A                     static               38,3                  NO                  153                1899                 80                 1317              1,001

 

 

R09R-3532P-4M-4237              0309-4-0257             Erp 2013                                                      1~ 230V 50Hz 1280RPM 0.63A 140W                                                        26,2                  A                     static               37,7                  NO                  149                1889                 78                 1285              1,001

 

 

R09R-3532A-4M-4237               0309-4-0015             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 130/165W 0.58/0.72A 1280/1350RPM max.amb.70/65°C                        26,2                  A                     static               37,7                  NO                  149                1889                 78                 1285              1,001

 

 

R09R-3532A-4M-4237               0309-4-0016             Erp 2013                                      1~ 230V 50/60Hz 130/165W 0.58/0.72A 1280/1350RPM                                        26,2                  A                     static               37,7                  NO                  149                1889                 78                 1285              1,001

 

 

R09R-3532P-4M-4237              0309-4-0024             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 1280/1350RPM 0.58/0.72A 130/165W max.amb.45/40°C                        26,2                  A                     static               37,7                  NO                  149                1889                 78                 1285              1,001

 

 

R09R-3532A-4M-4200               0309-4-0034             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 1280/1350RPM 0.58/0.72A 130/165W max.amb.45/40°C                        26,2                  A                     static               37,7                  NO                  149                1889                 78                 1285              1,001

 

 

R09R-3532A-4M-4200               0309-4-0043             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 1280/1350RPM 0.58/0.72A 130/165W max.amb.45/40°C                        26,2                  A                     static               37,7                  NO                  149                1889                 78                 1285              1,001

 

 

R09E-3532P-4M-4237               0309-4-0054             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 1280/1350RPM 0.58/0.72A 130/165W max.amb.45/40°C                        26,2                  A                     static               37,7                  NO                  149                1889                 78                 1285              1,001

 

 

R09R-3532P-4M-4237              0309-4-0074             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 130/165W 0.58/0.72A 1280/1350RPM max.amb.70/65°C                        26,2                  A                     static               37,7                  NO                  149                1889                 78                 1285              1,001

 

 

R09E-3532P-4M-4237               0309-4-0078             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 1280/1350RPM 0.58/0.72A 130/165W max.amb.45/40°C                        26,2                  A                     static               37,7                  NO                  149                1889                 78                 1285              1,001

 

 

R09R-3532P-4M-4237              0309-4-0084             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 1280/1350RPM 0.58/0.72A 130/165W max.amb.45/40°C                        26,2                  A                     static               37,7                  NO                  149                1889                 78                 1285              1,001

 

 

R09R-3532A-4M-4237               0309-4-0108             Erp 2013                                      1~ 230V 50/60Hz 130/165W 0.58/0.72A 1280/1350RPM                                        26,2                  A                     static               37,7                  NO                  149                1889                 78                 1285              1,001

 

 

R09R-3532A-4M-4237               0309-4-0109             Erp 2013                                      1~ 230V 50/60Hz 130/165W 0.58/0.72A 1280/1350RPM                                        26,2                  A                     static               37,7                  NO                  149                1889                 78                 1285              1,001

 

 

R09R-3532A-4M-4237               0309-4-0120             Erp 2013                                      1~ 230V 50/60Hz 130/165W 0.58/0.72A 1280/1350RPM                                        26,2                  A                     static               37,7                  NO                  149                1889                 78                 1285              1,001

 

 

R09E-3532P-4M-4237               0309-4-0134             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 130/165W 0.58/0.72A 1280/1350RPM max.amb.70/65°C                        26,2                  A                     static               37,7                  NO                  149                1889                 78                 1285              1,001

 

 

R09R-3532A-4M-4200               0309-4-0141             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 1280/1350RPM 0.58/0.72A 130/165W max.amb.45/40°C                        26,2                  A                     static               37,7                  NO                  149                1889                 78                 1285              1,001

 

 

 

R09R-3532P-4M-4237              0309-4-0146             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 1280/1350RPM 0.58/0.72A 130/165W max.amb.45/40°C                        26,2                  A                     static               37,7                  NO                  149                1889                 78                 1285              1,001

 

 

R09R-3532P-4M-4237              0309-4-0221             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 130/165W 0.58/0.72A 1280/1350RPM max.amb.70/65°C                        26,2                  A                     static               37,7                  NO                  149                1889                 78                 1285              1,001

 

 

R09R-3532P-4M-4237              0309-4-0247             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 130/165W 0.58/0.72A 1280/1350RPM max.amb.70/65°C                        26,2                  A                     static               37,7                  NO                  149                1889                 78                 1285              1,001

 

 

R09R-3532A-4M-4237               0309-4-0260             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 130/165W 0.58/0.72A 1280/1350RPM max.amb.70/65°C                        26,2                  A                     static               37,7                  NO                  149                1889                 78                 1285              1,001

 

 

R09E-3532A-4M-4237               0309-4-0263             Erp 2013                                          1~ 230V 50Hz 1285RPM 0.58A 130W max.amb.65°C                                           26,2                  A                     static               37,7                  NO                  149                1889                 78                 1285              1,001

 

 

R09R-3532A-4M-4237               0309-4-0268             Erp 2013                                      1~ 230V 50/60Hz 130/165W 0.58/0.72A 1280/1350RPM                                        26,2                  A                     static               37,7                  NO                  149                1889                 78                 1285              1,001

 

 

R09R-3532P-4M-4237              0309-4-0390             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 1280/1350RPM 0.58/0.72A 130/165W max.amb.70/65°C                        26,2                  A                     static               37,7                  NO                  149                1889                 78                 1285              1,001

 

 

R09V-3532A-4M-4237               0309-4-0407             Erp 2013                                      1~ 230V 50/60Hz 130/165W 0.58/0.72A 1280/1350RPM                                        26,2                  A                     static               37,7                  NO                  149                1889                 78                 1285              1,001

 

 

R09P-3532P-4M-4237               0309-4-0425             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 130/165W 0.58/0.72A 1280/1350RPM max.amb.70/65°C                        26,2                  A                     static               37,7                  NO                  149                1889                 78                 1285              1,001

 

 

R09F-3532P-4M-4237                0309-4-0426             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 130/165W 0.58/0.72A 1280/1350RPM max.amb.70/65°C                        26,2                  A                     static               37,7                  NO                  149                1889                 78                 1285              1,001

 

 

R09R-3532A-4M-4237               0309-4-0461             Erp 2013                         1~ 230V 50/60Hz 130/165W 0.58/0.72A 1280/1350RPM MAX.AMB.65°C                          26,2                  A                     static               37,7                  NO                  149                1889                 78                 1285              1,001

 

 

R09R-3532P-4T-4229                 0309-4-0448             Erp 2013                                     3~ 400V 50Hz 150W 0.36A RPM1315 Serv.S1 MADE IN EU                                           26,1                  A                     static               37,6                  NO                  154                1934                 78                 1324              1,001

 

 

R09R-3532P-4T2-4220               0309-4-0073             Erp 2013                      3~ 380-400V 50Hz D/Y 140/80W 0.33/0.14A 1310/1050RPM max.amb.35°C                        25,9                  A                     static               37,0                  NO                  177                1941                 88                 1334              1,001

 

 

R09R-3532A-4T2-4220              0309-4-0111             Erp 2013                      3~ 380-400V 50Hz D/Y 140/80W 0.33/0.14A 1310/1050RPM max.amb.35°C                        25,9                  A                     static               37,0                  NO                  177                1941                 88                 1334              1,001

 

 

R09P-3532P-4T2-4220               0309-4-0416             Erp 2013                                      3~ 380-400V 50Hz 0.40A 150W 1370RPM max.amb.50°C                                        25,9                  A                     static               37,0                  NO                  177                1941                 88                 1334              1,001

 

 

R09R-3532P-4T2-4220               0309-4-0439             Erp 2013                     3~ 380-400V 50Hz D/Y 181/103W 0.40/0.16A 1330/1090RPM max.amb.35°C                       25,9                  A                     static               37,0                  NO                  177                1941                 88                 1334              1,001

 

 

 

 

 

 

 

FAN TYPE

 

CODE            ERP STATUS

 

NAMEPLATE

 

 

R09R-3532A-4T-4203                 0309-4-0008             Erp 2013

 

3~ Y400/D230V 50Hz 135W 0.31/0.54A 1340RPM max.amb.40°C

3~ Y400/D230V 60Hz 175W 0.32/0.55A 1460RPM max.amb.55°C                                25,40                 A                     static               36,6                  NO                  168                2051                 78                 1327              1,001

 

 

R09R-3532P-4T-4203                 0309-4-0027             Erp 2013

 

 

3~ Y400/D230V 50Hz 135W 0.31/0.54A 1340RPM max.amb.40°C

3~ Y400/D230V 60Hz 175W 0.32/0.55A 1460RPM max.amb.55°C                                 25,4                  A                     static               36,6                  NO                  168                2051                 78                 1327              1,001

 

 

R09R-3532A-4T-4203                 0309-4-0028             Erp 2013                       3~ 400V 50/60Hz 135/175W 0.31/0.32A 1340/1460RPM max.amb.40/55°C                         25,4                  A                     static               36,6                  NO                  168                2051                 78                 1327              1,001

 

 

 

R09R-3532A-4T-4203                 0309-4-0071             Erp 2013

 

3~ Y400/D230V 50Hz 135W 0.31/0.54A 1340RPM max.amb.40°C

3~ Y400/D230V 60Hz 175W 0.32/0.55A 1460RPM max.amb.55°C                                 25,4                  A                     static               36,6                  NO                  168                2051                 78                 1327              1,001

 

 

R09E-3532A-4T-4203                 0309-4-0140             Erp 2013

 

 

3~ Y400/D230V 50Hz 135W 0.31/0.54A 1340RPM max.amb.40°C

3~ Y400/D230V 60Hz 175W 0.32/0.55A 1460RPM max.amb.55°C                                 25,4                  A                     static               36,6                  NO                  168                2051                 78                 1327              1,001

 

 

R09E-3532A-4T-4203                 0309-4-0145             Erp 2013                       3~ 400V 50/60Hz 135/175W 0.31/0.32A 1340/1460RPM max.amb.40/55°C                         25,4                  A                     static               36,6                  NO                  168                2051                 78                 1327              1,001

 

 

 

R09R-3532A-4T-4203                 0309-4-0222             Erp 2013

 

3~ Y400/D230V 50Hz 135W 0.31/0.55A 1340RPM max.amb.40°C

3~ Y400/D230V 60Hz 165W 0.31/0.55A 1460RPM max.amb.55°C                                 25,4                  A                     static               36,6                  NO                  168                2051                 78                 1327              1,001

 

 

R09R-3532P-4T-4203                 0309-4-0223             Erp 2013

 

 

3~ Y400/D230V 50Hz 135W 0.31/0.54A 1340RPM max.amb.40°C

3~ Y400/D230V 60Hz 175W 0.32/0.55A 1460RPM max.amb.55°C                                 25,4                  A                     static               36,6                  NO                  168                2051                 78                 1327              1,001

 

 

R09P-3532A-4T-4203                 0309-4-0232             Erp 2013

 

 

3~ Y400/D230V 50Hz 135W 0.31/0.54A 1340RPM max.amb.40°C

3~ Y400/D230V 60Hz 175W 0.32/0.55A 1460RPM max.amb.55°C                                 25,4                  A                     static               36,6                  NO                  168                2051                 78                 1327              1,001

 

 

R09R-3532A-4T-4203                 0309-4-0236             Erp 2013

 

 

3~ Y400/D230V 50Hz 135W 0.31/0.54A 1340RPM max.amb.40°C

3~ Y400/D230V 60Hz 175W 0.32/0.55A 1460RPM