CÔNG TY TNHH TM-DV ANH NGHI SƠN - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI QUẠT ZIEHL-ABEGG TẠI VIỆT NAM

Hidria vietnam | Bảng giá quạt Hidria R09R-3530HA-4M-4231 0309-4-1077

Mô tả: Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Hỉdria
Ngày đăng: 31-05-2014

Chi tiết sản phẩm

Thông tin chung
Hãng sản xuất Hidria
Khoảng cách hiệu quả (m) 4
Xuất xứ Đức
Thông tin chi tiết

 

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối của hãng HIDRIA các sản phẩm sau:

R09P-3018HP-2M-4248            0309-4-1043             ErP 2015                      1~ 230V 50/60Hz 2650/2900RPM 0.62/0.83A 140/190W  max.amb.55/40°C                        29,0                  A                     static               40,2                  NO                  169                1553                118                2585              1,001

 

 

R09R-3018HP-2M-4248           0309-4-1063             ErP 2015                       1~ 230V 50/60Hz 140/190W 0.62/0.83A 2590/2700RPM max.amb.55/40°C                        29,0                  A                     static               40,2                  NO                  169                1553                118                2585              1,001

 

 

R09R-3018HA-2M-4248            0309-4-1093             ErP 2015                       1~ 230V 50/60Hz 140/190W 0.62/0.83A 2590/2700RPM max.amb.55/40°C                        29,0                  A                     static               40,2                  NO                  169                1553                118                2585              1,001

 

 

R09R-3018HP-2M-4248           0309-4-1094             ErP 2015                       1~ 230V 50/60Hz 140/190W 0.62/0.83A 2590/2700RPM max.amb.55/40°C                        29,0                  A                     static               40,2                  NO                  169                1553                118                2585              1,001

 

 

R09P-3130HB-ECM-2500           0309-4-2016             ErP 2015                 1~ 230V 50-60Hz 98W 0.75A 1580RPM Ins.Cl.130(B) Elec.Prot. IP44 max.amb.70°C                  48,2                  A                     static               60,7          INTEGRATED             106                1464                112                1541              1,001

 

 

R09V-3130HS-ECM-2500           0309-4-2017             ErP 2015                 1~ 230V 50-60Hz 98W 0.75A 1580RPM Ins.Cl.130(B) Elec.Prot. IP44 max.amb.70°C                  48,2                  A                     static               60,7          INTEGRATED             106                1464                112                1541              1,001

 

 

R09F-3130HB-ECM-2500           0309-4-2019             ErP 2015                 1~ 230V 50-60Hz 98W 0.75A 1580RPM Ins.Cl.130(B) Elec.Prot. IP44 max.amb.70°C                  48,2                  A                     static               60,7          INTEGRATED             106                1464                112                1541              1,001

 

 

R09R-3330HA-4M-3542            0309-4-1001             Erp 2013                          1~ 230V 50/60Hz 130/170W 0.55/0.75A 1345/1500RPM max.amb.55°C                           25,9                  A                     static               37,8                  NO                  133                1800                 72                 1352              1,001

 

 

R09P-3330HA-4M-3542            0309-4-1014             Erp 2013                          1~ 230V 50/60Hz 130/170W 0.55/0.75A 1345/1500RPM max.amb.55°C                           25,9                  A                     static               37,8                  NO                  133                1800                 72                 1352              1,001

 

 

R09R-3330HA-4M-3542            0309-4-1017             Erp 2013                          1~ 230V 50/60Hz 130/170W 0.55/0.75A 1345/1500RPM max.amb.55°C                           25,9                  A                     static               37,8                  NO                  133                1800                 72                 1352              1,001

 

 

R09R-3330HA-4M-3542            0309-4-1027             Erp 2013                         1~ 230V 50/60Hz 1345/1500RPM  0.55/0.75A 130/170W max.amb.55°C                           25,9                  A                     static               37,8                  NO                  133                1800                 72                 1352              1,001

 

 

R09R-3330HP-4M-3542           0309-4-1056             Erp 2013                          1~ 230V 50/60Hz 130/170W 0.55/0.75A 1345/1500RPM max.amb.55°C                           25,9                  A                     static               37,8                  NO                  133                1800                 72                 1352              1,001

 

 

R09E-3330HP-4M-3542             0309-4-1097             Erp 2013                         1~ 230V 50/60Hz 1345/1500RPM  0.55/0.75A 130/170W max.amb.55°C                           25,9                  A                     static               37,8                  NO                  133                1800                 72                 1352              1,001

 

 

R09R-3332P-4T2-4229               0309-4-0165             Erp 2013                          3~ 400V D/Y 50Hz 120/65W 0.35/0.13A 1360/1140RPM max.amb.60°C                            26,0                  A                     static               37,7                  NO                  138                1579                 84                 1360              1,001

 

 

R09R-3332P-4T2-4229               0309-4-0435             Erp 2013                          3~ 400V D/Y 50Hz 120/65W 0.35/0.13A 1360/1140RPM max.amb.60°C                            26,0                  A                     static               37,7                  NO                  138                1579                 84                 1360              1,001

 

 

R09E-3332A-4M-4240               0309-4-0149             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 1330/1480RPM 0.58/0.78A 130/170W max.amb.55/55°C                        25,4                  A                     static               37,0                  NO                  148                1519                 93                 1320              1,001

 

 

 

R09R-3332P-4M-4240

 

0309-4-0158

 

Erp 2013

 

1~ 230V 50/60Hz 1330/1480RPM 0.58/0.78A 130/170W max.amb.55/55°C

 

25,4

 

A

 

static

 

37,0

 

NO

 

148

 

1519

 

93

 

1320

 

1,001

 

R09R-3332P-4M-4240

 

0309-4-0251

 

Erp 2013

 

1~ 230V 50/60Hz 130/170W 0.58/0.78A 1330/1480RPM max.amb.55°C

 

25,4

 

A

 

static

 

37,0

 

NO

 

148

 

1519

 

93

 

1320

 

1,001

 

R09R-3332A-4M-4240

 

0309-4-0452

 

Erp 2013

 

1~ 230V 50/60Hz 130/170W 0.58/0.78A 1330/1480RPM max.amb.55°C

 

25,4

 

A

 

static

 

37,0

 

NO

 

148

 

1519

 

93

 

1320

 

1,001

 

R09R-3332P-4M-4240

 

0309-4-0460

 

Erp 2013

 

1~ 230V 50/60Hz 130/170W 0.58/0.78A 1330/1480RPM max.amb.55°C

 

25,4

 

A

 

static

 

37,0

 

NO

 

148

 

1519

 

93

 

1320

 

1,001

 

R09R-3332A-4M-4228

 

0309-4-0180

 

Erp 2013

 

1~ 230V 50/60Hz 1330/1480RPM 0.58/0.78A 130/170W max.amb.60/70°C

 

24,6

 

A

 

static

 

36,4

 

NO

 

137

 

1495

 

85

 

1320

 

1,001

 

R09R-3332A-4M-4228

 

0309-4-0243

 

Erp 2013

 

1~ 230V 50/60Hz 1330/1480RPM 0.58/0.78A 130/170W max.amb.60/70°C

 

24,6

 

A

 

static

 

36,4

 

NO

 

137

 

1495

 

85

 

1320

 

1,001

 

R09R-3332A-4M-4228

 

0309-4-0269

 

Erp 2013

 

1~ 230V 50/60Hz 1330/1480RPM 0.58/0.78A 130/170W max.amb.60/70°C

 

24,6

 

A

 

static

 

36,4

 

NO

 

137

 

1495

 

85

 

1320

 

1,001

 

R09R-3332P-4M-4228

 

0309-4-0283

 

Erp 2013

 

1~ 230V 50/60Hz 1330/1480RPM 0.58/0.78A 130/170W max.amb.60/70°C

 

24,6

 

A

 

static

 

36,4

 

NO

 

137

 

1495

 

85

 

1320

 

1,001

 

 

 

3~ Y400/D230V 50Hz 135W 0.30/0.53A 1330RPM max.amb.65°C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R09R-3530HA-4T-4250

0309-4-1087

ErP 2015

3~ Y400/D230V 60Hz 170W 0.30/0.53A 1460RPM max.amb.70°C

29,5

A

static

41,2

NO

141

2107

74

1332

1,001

 

 

 

3~ Y460/D265V 60Hz 190W 0.34/0.60A 1560RPM max.amb.62°C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R09R-3530HA-4T-4203

 

0309-4-1023

 

Erp 2013

3~ Y400/D230V 50Hz 0.30/0.53A 135W 1330RPM max.amb.50°C

3~ Y400/D230V 60Hz 0.30/0.53A 170W 1460RPM max.amb.65°C

 

28,0

 

A

 

static

 

39,6

 

NO

 

148

 

2168

 

72

 

1347

 

1,001

 

R09P-3530HA-4T-4203

 

0309-4-1040

 

Erp 2013

3~ Y400/D230V 50Hz 0.30/0.53A 135W 1330RPM max.amb.50°C

3~ Y400/D230V 60Hz 0.30/0.53A 170W 1460RPM max.amb.65°C

 

28,0

 

A

 

static

 

39,6

 

NO

 

148

 

2168

 

72

 

1347

 

1,001

 

R09R-3530HP-4T-4203

 

0309-4-1048

 

Erp 2013

3~ Y400/D230V 50Hz 0.30/0.53A 135W 1330RPM max.amb.50°C

3~ Y400/D230V 60Hz 0.30/0.53A 170W 1460RPM max.amb.65°C

 

28,0

 

A

 

static

 

39,6

 

NO

 

148

 

2168

 

72

 

1347

 

1,001

 

R09R-3530HP-4T-4203

 

0309-4-1057

 

Erp 2013

3~ Y400/D230V 50Hz 0.30/0.53A 135W 1330RPM max.amb.50°C

3~ Y400/D230V 60Hz 0.30/0.53A 170W 1460RPM max.amb.65°C

 

28,0

 

A

 

static

 

39,6

 

NO

 

148

 

2168

 

72

 

1347

 

1,001

 

R09V-3530HA-4T-4203

 

0309-4-1081

 

Erp 2013

3~ Y400/D230V 50Hz 0.30/0.53A 135W 1330RPM max.amb.50°C

3~ Y400/D230V 60Hz 0.30/0.53A 170W 1460RPM max.amb.65°C

 

28,0

 

A

 

static

 

39,6

 

NO

 

148

 

2168

 

72

 

1347

 

1,001

 

R09R-3530HA-4T-4203

 

0309-4-1098

 

Erp 2013

3~ Y400/D230V 50Hz 0.30/0.53A 135W 1330RPM max.amb.50°C

3~ Y400/D230V 60Hz 0.30/0.53A 170W 1460RPM max.amb.65°C

 

28,0

 

A

 

static

 

39,6

 

NO

 

148

 

2168

 

72

 

1347

 

1,001

 

R09R-3532P-4T-4229

 

0309-4-0187

 

Erp 2013

 

3~ 400V 50Hz 150W 0.36A RPM1315 Serv.S1 MADE IN EU

 

27,6

 

A

 

static

 

39,0

 

NO

 

155

 

1926

 

85

 

1322

 

1,001

 

 

 

 

 

 

 

FAN TYPE

 

CODE            ERP STATUS

 

NAMEPLATE

 

 

R09R-3530HA-4M-4231            0309-4-1000             Erp 2013

 

1~ 230V 50Hz 130W 0.60A 1360RPM max.amb.55°C

1~ 230V 60Hz 170W 0.75A 1550RPM max.amb.55°C                                            26,8                  A                     static               38,3                  NO                  153                1899                 80                 1317              1,001

 

 

R09R-3530HP-4M-4231           0309-4-1007             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 1360/1550RPM 0.64/0.80A 130/170W max.amb.55/55°C                        26,8                  A                     static               38,3                  NO                  153                1899                 80                 1317              1,001

 

 

 

R09P-3530HA-4M-4231            0309-4-1013             Erp 2013

 

1~ 230V 50Hz 130W 0.60A 1360RPM max.amb.55°C

1~ 230V 60Hz 170W 0.75A 1550RPM max.amb.55°C                                            26,8                  A                     static               38,3                  NO                  153                1899                 80                 1317              1,001

 

 

R09R-3530HA-4M-4231            0309-4-1016             Erp 2013

 

 

1~ 230V 50Hz 130W 0.60A 1360RPM max.amb.55°C

1~ 230V 60Hz 170W 0.75A 1550RPM max.amb.55°C                                            26,8                  A                     static               38,3                  NO                  153                1899                 80                 1317              1,001

 

 

R09R-3530HA-4M-4231            0309-4-1024             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 1360/1550RPM 0.64/0.80A 130/170W max.amb.55/55°C                        26,8                  A                     static               38,3                  NO                  153                1899                 80                 1317              1,001

 

 

R09R-3530HA-4M-4231            0309-4-1031             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 1360/1550RPM 0.60/0.75A 130/170W max.amb.55/55°C                        26,8                  A                     static               38,3                  NO                  153                1899                 80                 1317              1,001

 

 

R09R-3530HP-4M-4231           0309-4-1032             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 1360/1550RPM 0.64/0.80A 130/170W max.amb.55/55°C                        26,8                  A                     static               38,3                  NO                  153                1899                 80                 1317              1,001

 

 

R09R-3530HA-4M-4231            0309-4-1035             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 1360/1550RPM 0.60/0.75A 130/170W max.amb.55/55°C                        26,8                  A                     static               38,3                  NO                  153                1899                 80                 1317              1,001

 

 

R09R-3530HP-4M-4231           0309-4-1037             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 1360/1550RPM 0.64/0.80A 130/170W max.amb.55/55°C                        26,8                  A                     static               38,3                  NO                  153                1899                 80                 1317              1,001

 

 

R09R-3530HA-4M-4231            0309-4-1042             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 1360/1550RPM 0.60/0.75A 130/170W max.amb.60/65°C                        26,8                  A                     static               38,3                  NO                  153                1899                 80                 1317              1,001

 

 

R09P-3530HA-4M-4231            0309-4-1045             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 1360/1550RPM 0.60/0.75A 130/170W max.amb.55/55°C                        26,8                  A                     static               38,3                  NO                  153                1899                 80                 1317              1,001

 

 

R09E-3530HA-4M-4231             0309-4-1051             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 1360/1550RPM 0.60/0.75A 130/170W max.amb.55/55°C                        26,8                  A                     static               38,3                  NO                  153                1899                 80                 1317              1,001

 

 

R09R-3530HP-4M-4231           0309-4-1055             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 1360/1550RPM 0.64/0.80A 130/170W max.amb.55/55°C                        26,8                  A                     static               38,3                  NO                  153                1899                 80                 1317              1,001

 

 

R09R-3530HP-4M-4231           0309-4-1070             Erp 2013                       1~ 230V 50/60Hz 1360/1550RPM 0.64/0.80A 130/170W max.amb.55/55°C                        26,8                  A                     static               38,3                  NO                  153                1899                 80                &n