CÔNG TY TNHH TM-DV ANH NGHI SƠN - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI QUẠT ZIEHL-ABEGG TẠI VIỆT NAM

Động cơ, quạt công nghiệp Hidria - Germany - phân phối ansvietnam

Mô tả: Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!


Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I +84 0938 214498
I email I canh.ans@ansvietnam.com
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Hỉdria
Ngày đăng: 31-05-2014

Chi tiết sản phẩm

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối của hãng HIDRIA các sản phẩm sau:

R13P-5625A-4T-7014                 0313-4-0289             ErP 2015                                 3~ Y400/D230V 50Hz 670W 1.3/2.3A 1340RPM max.amb.70°C                                   35,4                  A                     static               42,6                  NO                  715                7261                130                1350              1,001

R13P-5625A-4T-7014                 0313-4-0348             ErP 2015                                 3~ Y400/D230V 50Hz 670W 1.3/2.3A 1340RPM max.amb.70°C                                   35,4                  A                     static               42,6                  NO                  715                7261                130                1350              1,001

R13P-5625P-4M-X091               0313-4-0354             ErP 2015                                           1~ 230V 50Hz 810W 3.6A 1340RPM max.amb.60°C                                            34,1                  A                     static               40,7                  NO                  895                7073                162                1344              1,002

R13F-5625P-4M-X091                0313-4-0358             ErP 2015                                           1~ 230V 50Hz 810W 3.6A 1340RPM max.amb.60°C                                            34,1                  A                     static               40,7                  NO                  895                7073                162                1344              1,00

R13R-5625P-4M-X091               0313-4-0374             ErP 2015                                           1~ 230V 50Hz 810W 3.6A 1340RPM max.amb.60°C                                            34,1                  A                     static               40,7                  NO                  895                7073                162                1344              1,002

R13R-5625A-4M-X091               0313-4-0375             ErP 2015                                           1~ 230V 50Hz 810W 3.6A 1340RPM max.amb.60°C                                            34,1                  A                     static               40,7                  NO                  895                7073                162                1344              1,002

R13E-5625P-4M-X091               0313-4-0376             ErP 2015                                           1~ 230V 50Hz 810W 3.6A 1340RPM max.amb.60°C                                            34,1                  A                     static               40,7                  NO                  895                7073                162                1344              1,002

R13P-5630P-4T2-X090               0313-4-0322             ErP 2015                     3~ 400V 50Hz D/Y 1050/730W 1.95/1.15A 1350/1050RPM max.amb. 40/50°C                      33,9                  A                     static               40,0                  NO                 1105               8147                172                1338              1,002

R13F-5630P-4T2-X090               0313-4-0357             ErP 2015                     3~ 400V 50Hz D/Y 1050/730W 1.95/1.15A 1350/1050RPM max.amb. 40/50°C                      33,9                  A                     static               40,0                  NO                 1105               8147                172                1338              1,002

R13R-5630A-6T2-5016              0313-4-0029             Erp 2013                            3~ 400V 50Hz D/Y 305/210W 0.7/0.36A 920/780RPM max.amb.60°C                              30,1                  A                     static               39,3                  NO                  355                5219                 77                  908               1,001

R13R-5630P-6T2-5016               0313-4-0080             Erp 2013

3~ 400V 50Hz D/Y 305/210W 0.7/0.36A 920/780RPM max.amb.60°C

3~ 400V 60Hz D/Y 440/260W 0.75/0.44A 1030/710RPM max. amb.50°C                           30,1                  A                     static               39,3                  NO                  355                5219                 77                  908               1,001

R13P-5630P-6T2-5016               0313-4-0259             Erp 2013                            3~ 400V 50Hz D/Y 305/210W 0.7/0.36A 920/780RPM max.amb.60°C                              30,1                  A                     static               39,3                  NO                  355                5219                 77                  908               1,001

R13P-5630P-6T2-5016               0313-4-0341             Erp 2013                            3~ 400V 50Hz D/Y 305/210W 0.7/0.36A 920/780RPM max.amb.50°C                              30,1                  A                     static               39,3                  NO                  355                5219                 77                  908               1,001

R13R-5630HA-6T2-7008            0313-4-1011             Erp 2013                           3~ 400V D/Y 50Hz 380/250W 0.85/0.44A 910/760RPM max.amb.70°C                             30,8                  A                     static               39,4                  NO                  432                5461                 91                  911               1,001

R13P-5630HA-6T2-7008            0313-4-1015             Erp 2013                           3~ 400V D/Y 50Hz 380/250W 0.85/0.44A 910/760RPM max.amb.70°C                             30,8                  A                     static               39,4                  NO                  432                5461                 91                  911               1,001

R13R-5630HP-6T2-7008            0313-4-1020             Erp 2013                           3~ 400V D/Y 50Hz 380/250W 0.85/0.44A 910/760RPM max.amb.70°C                             30,8                  A                     static               39,4                  NO                  432                5461                 91                  911               1,001

R13R-5630HA-6T2-7008            0313-4-1058             Erp 2013                           3~ 400V D/Y 50Hz 380/250W 0.85/0.44A 910/760RPM max.amb.70°C                             30,8                  A                     static               39,4                  NO                  432                5461                 91                  911               1,001

R13P-5630HP-6T2-7008            0313-4-1164             Erp 2013                 400V 3~ D/Y 50Hz 380/250W 0.92/0.44A Serv.S1 Ins.Cl.F RPM915/760 MOT. IP54                   27,7                  A                     static               36,5                  NO                  409                5102                 83                  915               1,001

R13P-5625P-6M-X093               0313-4-0370             Erp 2013                         230V ~ 50Hz 270W 1.20A  8µF 450V  INS.CL.F RPM 905 MOT. IP54 Serv.S1                           29,0                  A                     static               38,6                  NO                  308                4825                 68                  907               1,001

 

R13R-6030P-6T-7080                 0313-4-0309             Erp 2013

3~ D230/Y400V 50Hz 360W 1.20/0.70A 870RPM max.amb.70°C

1~ 230V 50Hz 370W 1.60A 860RPM C=18µF/450V max.amb.70°C                                 27,8                  A                     static               36,7                  NO                  385                6551                 61                  852               1,001

R13R-6325A-6T-7078                 0313-4-0320             ErP 2015

3~ Y400V/D230V 50Hz 400W 1.0/1.7A 920RPM max.amb.70°C

3~ Y400/D230V 60Hz 500W 1.0/1.7A 1050RPM max.amb.70°C                                   36,1                  A                     static               45,0                  NO                  394                7429                 71                  927               1,001

R13P-6325P-6T-7078                 0313-4-0367             ErP 2015                                 400V 3~ 50Hz 370W 0.92A Serv.S1 Ins.Cl.F RPM 920 MOT. IP54                                  33,8                  A                     static               42,6                  NO                  410                6309                 82                  923               1,00

R18E-6330HA-4T2-X003            0318-4-0010             Erp 2013                       3~ 400V 50Hz D/Y 2350/1370W 4.65/2.75A 1360/1000RPM max.amb.50°C                         32,3                  A                     static               36,4            REQUIRED              2305              11796               223                1369              1,002

R18P-8030HA-8T2-X000            0318-4-0000             Erp 2013                            3~ 400V 50Hz D/Y 920/600W 2.3/1.15A 680/560RPM max.amb.60°C                              30,8                  A                     static               37,2                  NO                  984               12343                92                  687               1,001

R18R-8030HA-8T2-X000            0318-4-0004             Erp 2013                            3~ 400V 50Hz D/Y 920/600W 2.3/1.15A 680/560RPM max.amb.60°C                              30,8                  A                     static               37,2                  NO                  984               12343                92                  687               1,001

R18E-8030HA-8T2-X000            0318-4-0008             Erp 2013                            3~ 400V 50Hz D/Y 920/600W 2.3/1.15A 680/560RPM max.amb.60°C                              30,8                  A                     static               37,2                  NO                  984               12343                92                  687               1,001

R18P-8030HA-8T2-X000            0318-4-0048             Erp 2013                            3~ 400V 50Hz D/Y 920/600W 2.3/1.15A 680/560RPM max.amb.60°C                              30,8                  A                     static               37,2                  NO                  984               12343                92                  687               1,001

R18R-8030HA-8T2-X000            0318-4-0049             Erp 2013                            3~ 400V 50Hz D/Y 920/600W 2.3/1.15A 680/560RPM max.amb.60°C                              30,8                  A                     static               37,2                  NO                  984               12343                92                  687               1,001

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!


Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 0938 214498
I email I           canh.ans@ansvietnam.com